3 years ago

jat naam

jat hi hai mera majhab jat hi hai mera khuda jat hi hai mera imaan jat hi hai meri pahchan read more...

3 years ago

jat raz

52 budhi duniya me ar 56 budhi bniya me milakr hui 108 tab paida hua akela jat read more...